MIỄN TRÁCH NHIỆM

Trong trường hợp người dùng tự ý can thiệp vào tỷ lệ cá cược, ảnh hưởng đến tính công bằng và trung thực của trò chơi, họ sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ và nha cai W88 sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ vấn đề liên quan nào. Điều này nhằm đảm bảo sự công bằng và tin cậy trong hoạt động cá cược của W88.

Thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của người dùng là trách nhiệm cá nhân và được quản lý hoàn toàn bởi chính người dùng. W88 không có bất kỳ liên quan hay trách nhiệm nào đối với việc bảo mật và quản lý thông tin này. Điều này mang ý nghĩa rằng người dùng phải tự chịu trách nhiệm và đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của mình.

Tất cả các trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan đến việc cung cấp kèo cá cược và quản lý ngân hàng thuộc về W88. Nha cai W88 đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc cung cấp các kèo cá cược và quản lý giao dịch ngân hàng để đảm bảo trải nghiệm chơi cược của người dùng được suôn sẻ và đáng tin cậy.

Thông tin cá nhân và các dữ liệu khác của người dùng được W88 cam kết bảo mật và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng từ phía người dùng. W88 tuân thủ chính sách bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo rằng nó chỉ được sử dụng cho các mục đích liên quan đến hoạt động cá cược và quản lý tài khoản.

Mọi quyết định được đưa ra bởi W88 trong việc quản lý hoạt động cá cược và quyền hạn của người dùng được coi là quyết định cuối cùng. Điều này đảm bảo tính minh bạch và sự rõ ràng trong quy trình quyết định và tạo ra sự công bằng cho người dùng.

Tóm lại, nha cai W88 đặt sự tin cậy, công bằng và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng lên hàng đầu.