QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi luôn đặt sự tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng lên hàng đầu và cam kết bảo mật dữ liệu một cách tuyệt đối. Chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân của khách hàng là quan trọng và đáng giá, do đó chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin này sẽ được bảo vệ và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ tòa án hoặc khi có sự đồng ý rõ ràng từ khách hàng.

Chúng tôi chỉ chia sẻ những thông tin cần thiết và hợp pháp với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các tổ chức tài chính, bảo hiểm để thực hiện quá trình thanh toán và đảm bảo rằng các giao dịch diễn ra một cách an toàn và tin cậy. Tất cả thông tin cá nhân được truyền qua cổng an toàn và được lưu trữ trong môi trường được bảo vệ tuyệt đối, đảm bảo rằng không có ai có thể truy cập hoặc sử dụng thông tin này một cách trái phép.

Đồng thời, chúng tôi cũng áp dụng các biện pháp hạn chế và giám sát chặt chẽ để đảm bảo an ninh thông tin cả trong và ngoài hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi luôn theo dõi các hoạt động, kiểm tra và đánh giá các mối đe dọa tiềm tàng để ngăn chặn bất kỳ sự xâm nhập hay vi phạm nào.

Chúng tôi chỉ gửi thông báo về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hoặc thông tin liên quan đến dịch vụ qua email cho khách hàng, và chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng từ phía khách hàng.